Google STP Innovator เข้าพบรองเลขา สพฐ.

โพสต์26 ก.พ. 2558 06:03โดยSawan STP
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายสวรรค์ ดวงมณี ได้รับเกียรติจาก Google ประเทศไทย เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในการใช้ Google Apps ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ และในนามของ KTI และ #GEG Korat ต่อท่านอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ท่านสมเกียรติ สรรค์พงศ ์ผอ. สำนักIT และทีมงานศึกษานิเศน์ แกนนำIT #กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้นำเสนอแนวคิด แนวทางการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เนต เครื่องมือเพื่อ การบริหารจัดการ, การเรียนการสอน, การการกระจายข้อมูลการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมทั่วถึง รวมถึงการพัฒนาบุคคลากร  งานนี้เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่ของ สพฐ.เราเห็นความสำคัญและรับเป็นนโยบายโดยเร่งด่วน ซึ่งทาง Google และสพฐ.จะร่วมกันวางแผนการดำเนินงานให้สามารถดำเนินการได้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นี้

Comments