ห้องสมุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2559

โพสต์7 ก.พ. 2560 22:46โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์
ห้องสมุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2559 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

 
 

Comments