โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

โพสต์24 พ.ค. 2559 23:54โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2559 00:04 ]
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา นางสุกัญญา  แก้วมีค่า ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดบ้านท่าลี่ ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

Comments