โีรงเรียนเทพาลัย จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

โพสต์23 มิ.ย. 2559 17:48โดยโรงเรียน เทพาลัย
     โรงเรียนเทพาลัย นำโดย ผู้อำนวยการ วิเชียร ทองคลี่ และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสำหรับครู โดย ชมรมครูภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 23 มิถุนายน 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพาลัย

Comments