Jim Thompsom Farm Tour 2016

โพสต์26 ธ.ค. 2559 20:22โดยโรงเรียน ภู่วิทยา
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โรงเรียนภู่วิทยา จัดทัศนศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมอีสาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ประจำปี 2016 "Jim Thompsom Farm Tour 2016" จังหวัดนครราชสีมา

Comments