แก้ไขประกาศโรงเรียน แก้งสนามนางพิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง

โพสต์23 ธ.ค. 2557 19:02โดยโรงเรียน แก้งสนามสนามพิทยาคม
ตามที่  โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคมได้ลงประกาศ   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ  นั้น ได้ทำการแก้ไขประกาศ ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ใหม่ดังนี้  https://drive.google.com/file/d/0B0hnB9zrqFLsOEcwQl9WMGNiUTA/view?usp=sharing
Comments