การฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โพสต์30 มิ.ย. 2559 20:53โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน พ.ศ.2559


รายงาน / ประชาสัมพันธ์  
                                                                                             ดูกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/AroundSRN2/


Comments