การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C)

โพสต์19 มี.ค. 2560 21:32โดยโรงเรียน เทพาลัย   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2560 21:36 ]
สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 และโรงเรียนเทพาลัย จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.)  ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทพาลัย
       สอบถามรายละเอียด     086 7243029   ครุูวิลาวัลย์
                                          044 249942
       


Comments