การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน อย. น้อยในโรงเรียน

โพสต์5 มิ.ย. 2559 21:44โดยโรงเรียน สีดาวิทยา   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2559 21:46 ]
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน อย. น้อย ในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมสบายแกรนด์  โรงแรมสบาย โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนสีดาวิทยา  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  การประกวดนิทรรศการ อย. น้อย 
การประกวดวาดภาพ "อย. น้อย ผู้พิทักษ์" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  และ การประกวดคลิปวิดีโอ "อย. น้อย ผู้พิทักษ์"  ได้รับรางวัลชมเชย


Comments