การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยเครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

โพสต์23 ก.พ. 2564 23:56โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2

Comments