การนำเสนอนวัตกรรม โรงเรียนในฝัน @ ขามทะเลสอวิทยา

โพสต์12 ส.ค. 2559 01:14โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2559 01:15 ]

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการ สพม.เขต ๓๑ เป็นประธานเปิดการประชุม การนำเสนอนวัตกรรมการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practices) ของผู้บริหาร-ครู โรงเรียนในฝัน จัดโดยกลุ่มนิเทศ สพม.เขต ๓๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
ดูเพิ่มที่ www.ksv.ac.th

Comments