การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID -19 ) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31

โพสต์1 มิ.ย. 2563 01:51โดยโรงเรียน ภู่วิทยา   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2563 22:54 ]

Comments