การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน การพัฒนาระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา กลุ่มที่ 19 จำนวน 10 คน

โพสต์24 เม.ย. 2558 06:30โดยsompong pokasri
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน การพัฒนาระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา กลุ่มที่ 19 จำนวน 10 คน

-  ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ฝึกประสบการณ์


- กิจกรรมฝึกประสบการณ์
Comments