การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์23 มี.ค. 2559 20:38โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาComments