การประชุมขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

โพสต์30 มิ.ย. 2559 21:41โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ จัดการประชุมขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2559


รายงาน / งานประชาสัมพันธ์             ดูกิจกรรมเพิ่มเติมที่ Facebook = รอบรั้วสุรนารีวิทยา  ๒    https://www.facebook.com/AroundSRN2/

Comments