การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557

โพสต์11 มี.ค. 2558 08:05โดยchokchai chk
ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์  ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนำเสนอ สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมประกอบแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า จากการดำเนินงานตามโครงการ ปีการศึกษา 2557

    
     
     
     
     
  
Comments