การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

โพสต์14 มี.ค. 2559 02:06โดยchokchai chk
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภักดีแก้ว เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

Comments