การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

โพสต์14 ก.พ. 2559 17:32โดยโรงเรียน หนองบัวละครวิทยา   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2559 17:34 ]
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8 ครบ 2 ปี มีผู้เข้ารับการประเมินครั้งนี้ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวแสงเดือน  นิลศรี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประเมินร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน และครูพี่เลี้ยงที่รร.มอบหมาย ซึ่งรร.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

Comments