การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

โพสต์26 มิ.ย. 2559 21:07โดยโรงเรียน หนองบัวละครวิทยา

   การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8 ครบ 2 ปี มีผู้เข้ารับการประเมินครั้งนี้ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสุวัฒน์ จันเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประเมินร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน และครูพี่เลี้ยงที่รร.มอบหมาย ซึ่งรร.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา


Comments