การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

โพสต์29 ม.ค. 2559 22:28โดยโรงเรียน หนองบัวละครวิทยา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559  คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอวิทยฐานะครูชำนาญการ ประกอบด้วย  นางพัชรี รักษาสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา ประธานกรรมการ

2. นายคำรณ  ทศสิริวัฒน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  กรรมการ

3. นางสาวดวงจิต  สนิทกลาง   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา กรรมการ

ได้ดำเนินการประเมินข้าราชการครู จำนวน ราย ได้แก่   นายพงษ์พันธุ์  ไพศาลธรรม  ตำแหน่ง ครู  อันดับ คศ. 1 ซึ่งคณะกรรมการประเมิน ทั้ง 3 ด้าน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  และเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย

     ทางโรงเรียนหนองบัวละครวิทยาขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ มา  ณ  โอกาสนี้


Comments