การประเมินโครงงานนักเรียน โรงเรียนปากช่อง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โพสต์3 ก.ย. 2557 19:51โดยโรงเรียน ปากช่อง   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2557 21:32 โดย Punnawich Yurawong ]
วันที่ 2 กันยายน 2557 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนปากช่อง ได้จัดให้มีการประเมินโครงงานนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  โดยมีท่านผู้อำนวยการสุรินทร์  แพ่งจันทึก เป็นประธานในการเปิดงาน  มีโครงงานเข้ารับการประเมินจำนวน 226  เรื่อง  จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
Comments