การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

โพสต์16 มี.ค. 2560 03:49โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 คุณครูชวาลา ศรีจันทร์อ่อน หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในและคณะ  ทำการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีการนำเสนอสรุปงานในรอบปีการศึกษาของแต่ละกลุ่มงานภายในและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ตลอดจนการประเมินจากร่องรอยการทำงานตามสภาพจริง การนิเทศน์ติดตามประเมินผล การให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายใน และการสรุปงาน โดยมีท่าน ผ.อ. นิรมิตร  ดวดกระโทก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องศรีณรงค์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต


ดูรูปทั้งหมด  คลิ๊กที่นี่Comments