การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาและการนิเทศ ติดตาม จาก สมม.31

โพสต์24 ส.ค. 2560 06:14โดยโรงเรียน เทพาลัย
24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทพาลัย รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา และการนิเทศติดตาม จาก สพม.31 โดย นายวิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง  นายสุชาติ จิตติการุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา และ นายเกชา เหมือนเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาComments