การปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาคุณธรรม

โพสต์13 พ.ค. 2560 07:34โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
ระหว่างวันที่10-11 พฤษภาคม 2560 นายวิทยา  ดวงใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา  พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 และมอบคู่มือนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียน โดยมีนายวิทยา ดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบของรางวัลให้แก่นักเรียนผู้ที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ที่มีผลการสอบสูงสุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 และจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม ณ หอประชุม โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาComments