การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 13 พ.ค. 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสูงศรีธานี

โพสต์22 พ.ค. 2557 02:31โดยโรงเรียน โนนสูงศรีธานี
การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 13 พ.ค. 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสูงศรีธานี
และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าครื่องแบบนักเรียน
Comments