การรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

โพสต์14 มี.ค. 2559 01:59โดยchokchai chk
ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เป็นประธานในการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ) ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์

Comments