การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โพสต์22 พ.ย. 2560 17:59โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
            เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นางพัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากโรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี นำโดย นางสุวภัทร กั้วมาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูเข้าศึกษาดูงาน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ ห้องพอเพียง โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 

Comments