การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

โพสต์30 พ.ย. 2560 18:02โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
        เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นางพัชรี รักษาสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก 
โรงเรียนตระพังพิทยาคม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายสันติกร รักสองหมื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม
พร้อมคณะครูเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ ห้องพอเพียง โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 

Comments