การศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จากโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม ๒๗ ตำบลสูงยาง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

โพสต์5 ธ.ค. 2560 20:35โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2560 21:53 ]

Comments