การทัศนศึกษาและศึกษาดูงานของโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

โพสต์7 เม.ย. 2559 03:34โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2559 03:35 ]
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยาได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน 
 ณ จังหวัดระยอง   เมื่อวันที่ 4-6 เมษายน 2559 
โดยนายวิทยา ดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรโรงเรียน 
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559 ต่อไป


Comments