การถ่ายทำวิดีทัศน์ นำเสนอการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ DLIT

โพสต์3 ก.พ. 2559 17:56โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ถ่ายทำวิดีทัศน์ 4 ภูมิภาคตามโครงการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโครงการของสพฐ. โดย ดร.สุวิทย์ บึงบัว เสนอโครงการให้จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามโครงการ DLIT เพื่อนำเสนอผ่าน YouTube ซึ่งได้คัดเลือกโรงเรียนทั่วประเทศให้ได้ภูมิภาคละ 3 โรงเรียน ซึ่งภาคอีสานได้คัดเลือกแล้ว ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี สุรินทร์ และนครราชสีมา (โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559


  
Comments