โรงเรียนบึงพะไลรับการติดตามกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมทั้งระบบโรงเรียน ด้วยโครงงานคุณธรรม ระยะที่ 2

โพสต์20 พ.ย. 2558 02:01โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2558 02:05 ]
โรงเรียนบึงพะไลรับการติดตามกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมทั้งระบบโรงเรียน ด้วยโครงงานคุณธรรม ระยะที่ 2
พระวิทยากร พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวังโส ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ
ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558


Comments