การตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

โพสต์23 ก.ค. 2561 00:37โดยโรงเรียน มิตรภาพวิทยา
         ในวันที่  20  กรกฎาคม  2561  โรงเรียนมิตรภาพวิทยา  ไดัรับการตรวจสอบคุณภาพเพื่อยกระดับโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.ระดับ 2 ดาว  
โดยมีนางพัชภัสสร  เสนทับพระ  ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยาพร้อมคณะครูร่วมรับการนิเทศและติดตามผลจากคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  นำโดย  นางสมจิตร  มุ่งกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคราชพิทยาคมพร้อมด้วยนายบัณฑิต  ชนะชัยและนางนิธิรัตน์  อุทัยพร  ศึกษานิเทศก์  สพม.31  จากการประเมินโรงเรียนมิตรภาพวิทยาได้รับคำแนะนำและผลการประเมินผ่านไปด้วยดี

Comments