การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม กลุ่มโรงเรียนสุรนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

โพสต์31 ต.ค. 2564 22:56โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2

Comments