การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์14 ต.ค. 2560 09:47โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 14 ต.ค. 2560 10:32 ]
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการพัชรี รักษาสุวรรณ นำทีมวิทยากรแกนนำในการให้ความรู้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม โดยท่านผู้อำนวยการนิพนธ์ โรจนภานุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

Comments