การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องคิดคำนวณทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (SME) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

โพสต์8 เม.ย. 2564 20:27โดยโรงเรียน สุรนารีวิทยา 2

Comments