การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนในฝัน

โพสต์30 มิ.ย. 2560 21:37โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 31 พร้อมผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชนและคณะครู เยี่ยมชมการอบรมพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนในฝัน "เทคนิคจิตกรรมภาพพิมพ์และจิตกรรมผสมแกะไม้ระบายสี" และหอศิลป์ธารปราสาทเพชร ระหว่างวันที่ 29- 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

Comments