การอบรมแกนนำเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม พลังสามประสาน บ้าน วัด โรงเรียน (บวร.) เทพาลัย

โพสต์1 ก.ย. 2557 19:27โดยโรงเรียน เทพาลัย

          วันที่ 1 กันยายน 2557 โรงเรียนเทพาลัย ร่วมกับ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดอบรมแกนนำเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม การดำรงชีวิตแบบพอเพียงตามวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย โดยพลังสามประสาน บ้าน วัด โรงเรียน(บวร.) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และโรงเรียนใกล้เคียงได้แก่ บ้านหนองพรานปราน บ้านคอนเมือง ชุมชนบ้านวัด บ้านกระถิน บ้านตะคร้อมิตรภาพ 4 และบ้านหนองบัวสามัคคี

Comments