การอบรมค่ายนักเรียนลด ละ เลิกบุหรี่ และปัจจัยเสี่ยงสารเสพติด

โพสต์28 ส.ค. 2559 01:40โดยโรงเรียน ธารปราสาทเพชรวิทา
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา จัดกิจกรรมการอบรมค่ายนักเรียนลด ละ เลิกบุหรี่ และปัจจัยเสี่ยงสารเสพติด
โครงการศิลปะกีฬาและเครือข่ายความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาวะ
ในโรงเรียนธารปราปราสาทเพชรวิทยา    ปีการศึกษา 2559

วันที่ 27 สิงหาคม 2559  ณ ห้องชมพูพันธ์ุทิพย์
Comments