การอบรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด ในสถานศึกษา

โพสต์29 พ.ค. 2559 23:09โดยโรงเรียน ภู่วิทยา   [ อัปเดต 30 พ.ค. 2559 21:45 ]
30 พ.ค. 2559 นายบันเทิง  ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนภู่วิทยา เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด ในสถานศึกษามีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 125 คน ได้รับทั้งความรู้และสนุกสนานโดยการบรรยายของวิทยากรพิเศษ รองผู้อำนวยการแทนไท กุดหินนอก

Comments