การอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

โพสต์23 พ.ค. 2557 00:56โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2557 00:59 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จัดการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ą
บุญเหลือ วิทยานุสรณ์,
23 พ.ค. 2557 00:56
ą
บุญเหลือ วิทยานุสรณ์,
23 พ.ค. 2557 00:56
ą
บุญเหลือ วิทยานุสรณ์,
23 พ.ค. 2557 00:56
ą
บุญเหลือ วิทยานุสรณ์,
23 พ.ค. 2557 00:56
ą
บุญเหลือ วิทยานุสรณ์,
23 พ.ค. 2557 00:56
ą
บุญเหลือ วิทยานุสรณ์,
23 พ.ค. 2557 00:56
Comments