เกล็ดลิ้นรับเกียรติบัตรจากกระทรวงยุติธรรม

โพสต์8 พ.ย. 2559 07:46โดยโรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา
เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  นายมงคล  ไหมล้วน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  มอบเกียรติบัตรให้ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน  ที่ส่งบทเพลงร่วมประกวด หัวข้อ ยุติธรรมชุมชน ภายใต้โครงการสื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ โดยสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ร่วมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลงานของโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยาติด  ๑  ใน  ๑๐  ทีมสุดท้าย  ผู้ฝึกสอนคือ  นางสุภาพร  อุ่นประชา  นางสาวนงนุช  แพนไธสง  นักเรียนประกอบด้วย  นายปฏิภาณ  ไชยเทพา  นายชนะ  โพธิ์วิเศษ  นางสาวรัชฎาพร  อัครโคตร  นางสาวเอกปวรีณ์  ภูขันซ้าย  และนางสาวฐิติมา  วานนท์
 

ą
โรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา,
8 พ.ย. 2559 07:46
Comments