เกล็ดลิ้้นวิทยาจับมือโรงพยาบาลบัวใหญ่ป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

โพสต์24 ก.ค. 2557 22:16โดยโรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา
เมื่อวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  ณ  ห้องมัลติมีเดีย   อาคารโคกสี  นายธีรวีร์  ศรีนา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  ตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  มีคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  และให้ความรู้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

Comments