เกล็ดลิ้นวิทยาแนะแนวการศึกษาหวังกระตุ้นยอดนักเรียนปี๒๕๖๐

โพสต์8 ก.พ. 2560 20:26โดยโรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา
นายมงคล  ไหมล้วน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  มอบหมายให้คณะครูและนักเรียน ออกแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ์   ให้แก่โรงเรียนในเขตบริการ  เพื่อให้คำปรึกษาในการเรียนต่อของนักเรียน  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานภายนอกรับรู้กิจกรรมของทางโรงเรียน  โดยคาดว่าจะมีนักเรียนในเขตบริการมาสมัครเรียนเพิ่มขึ้น
Comments