เกล็ดลิ้นวิทยาร่วมมือรพ.ต.ขุนทอง ให้ความรู้เรื่องเพศ

โพสต์13 ก.ค. 2558 20:56โดยโรงเรียน เกล็ดลิ้นวิทยา
เมื่อวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  นายรังสิโรจน์  ป่าลวัฒน์  ผุู้อำนวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง  หัวข้อ  "เรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว"  เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง  นำไปอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา  


Comments