คัดสรรอัญมณีเวทีภูมิภาค เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โพสต์4 พ.ย. 2557 23:03โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อำนวยการศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรผลงานที่เป็นเลิศ (BP) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และนางสาวตรีสุคนธ์ ควรชม นักเรียนโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม  ได้เข้ารับเกียรติบัตรของผลงาน "นักเรียนพอเพียง" และได้มีเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำเสนอผลงานระดับภูมิภาค ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
ทบทวนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา

โดย ผอ.ศสพ. ดร. ปรียานุช ธรรมปรียา


กิจกรรมวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน นางสาวตรีสุคนธ์ ควรชม นักเรียนโรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 
นำเสนอผลงาน "นักเรียนพอเพียง" ตามกิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ ห้องเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน ๑ โรงแรมเพชรรัชน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการและนักเรียนถ่านรูปร่วมกัน

Comments