คำขวัญและแนวทางณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557

โพสต์28 พ.ค. 2557 01:18โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2557 19:37 โดย Natthakan Pongjirasak ]
           ด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งคำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 (ภาษาไทย) และแนวทางการรณรงค์งดสูบบุหรี่ ดังนี้
          1. องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก สำหรับในปี 2557 ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์ คือ "Raise taxes on tobacco"
          2. กรมควบคุมโรค กระทรวยสาธารณสุข แจ้งคำขวัญวัดงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 (ภาษาไทย) คือ "บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด"
          3. เพื่อให้การจัดการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2557 มีความสอดคล้องกับประเด็นในการรณรงค์ขององค์การอนามัยโลก และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในภาพรวมต่อเนื่องตลอดปี กรมควบคุมโรคจึงกำหนดแนวทางตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://btc .ddc.moph.go.th

Ċ
1873.pdf
(1303k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
28 พ.ค. 2557 01:18
Comments