ขามทะเลสอวิทยา ร่วมรณรงค์ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ

โพสต์3 ก.ค. 2559 20:34โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
       นายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอขามทะเลสอ นำผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานและองค์กรภาคประชาชนในอำเภอขามทะเลสอ และคณะครู-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติม ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. ขบวนเดินจากวัดหนองขุ่นถึงที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ 
Comments