ข่าวเลียบบึง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบึงพะไลรับโล่พระราชทานฯ "ประโยชน์สุขแห่งมหาชน" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

โพสต์15 ก.พ. 2561 17:03โดยโรงเรียนบึงพะไล

Comments