ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

โพสต์10 พ.ย. 2560 01:53โดยโรงเรียน เทพาลัย   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2560 01:56 ]

              วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560  นายชูชาติ อยู่สอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาลัย และกลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยได้รับเกียรติจาก นายพิสุทธิ์ พร้อมจบก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย เป็นประธานในพิธี  บรรยายธรรมโดย พระครูธรรมภานสุนทร เจ้าคณะตำบลเพทาลัย และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรพิเศษจากกองทัพภาคที่่ 2 โดย ร.อ.ชวโรจน์ สิริธัญญาพงษ์ รอง ผบ.ร้อย.สร.3 ,ร.ท.ธวัช แตะไธสง ผบ.มว.ลว.ร้อย.ม.(ลว.) 3 และคณะจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนเทพาลัย 


Comments